Sofinancirana operacija postavitve spletne strani in spletne trgovine je namenjena večji prepoznavnosti in povečanje prodaje, istočasno pa izboljšano izkušnjo za uporabnike, možnost širjenja prodajnega programa na fizične osebe in pripravo za prihodnje širjenje na tuje trge.